top of page
4_edited.jpg

Петя В. Димитрова

Творчески ментор, редактор и коректор на свободна практика с 10-годишен опит в работата с български и англоезични автори на художествена литература и научно-популярни издания. Редактор и коректор в издателствата „Ракета“, „Библиотека България“, и „Фабрика за книги“. Доктор по етнология и антропология в Исторически факултет на Софийски университет. Автор на книгата „Да обичаш дивото. Монголия“.

Услуги:

Консултация за Вашия проект // Професионален прочит //

Творческо менторство // Редакция // Корекция // Изготвяне на анотация

Как мога да ви бъда от полза?

~ Като помогна да развиете писателския си проект.
~ Като предложа свеж и обективен поглед към ръкописа ви.
~ Като посоча недостатъците на текста и ви помогна да ги отстраните.
~ Като ви подскажа възможности да подобрите посланието, композицията, стила.

~ Като дам предложения за (пре)структурирането на текста.
~ Като открия неясноти и ви подтикна да ги изясните.
~ Като проверя фактите и поправя недостоверни твърдения и несъответствия.
~ Като сигнализирам за липсата на последователност както в стила на писане, така и в поведението и речта на героите.
~ Като отстраня повторения, логически грешки/алогизми.
~ Като ви помогна да излезете от творческа дупка.
~ Като придам професионален вид на ръкописа ви.
~ Като съпоставя вашата книга със сходни заглавия и автори.
~ Като ви помогна с писането на анотация.
~ Като препоръчам други специалисти, с които да работите по проекта си – коректор, художник, дизайнер, PR, печатница, разпространител и т.н.
~ Като ви спестя време.

 

bottom of page